Приватне акціонерне товариство "Носівське хлібоприймальне підприємство"  
 
 
Сторінки розділу
 


Річна інформація за 2011 рік від 26.04.2012 11:25:08
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 07.04.2008 19:01:00
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 27.04.2009 19:01:00
Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу від 28.04.2009 19:01:00
Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу від 16.06.2010 19:01:00
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 20.08.2010 19:01:00
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 07.02.2011 19:01:00
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій від 24.06.2011 19:01:00
Спростування від 02.04.2012 13:12:27
Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента від 29.01.2013 16:48:44
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 23.04.2012 19:01:00
Річний звіт за 2012 рік
Річний звіт за 2013 рік
Річний звіт за 2014 рік
Особлива інформація
Річний звіт за 2015 рік
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Річний звіт за 2016 рік
Повідомлення про укладення договору, за наслідками виконання якого особа стане власником контрольного/значного контрольного пакету акцій від 12.12.2017
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного Товариства 18 грудня 2017 року
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства 19 грудня 2017 року
Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства 19 грудня 2017 року
Повідомлення від акціонера який набув права власності на домінуючий контрольний пакет у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій товариства 20 грудня 2017 року
Публічна безвідклична пропозиція (оферта) для всіх акціонерів - власників простих акцій про придбання належних їм акцій 14 лютого 2018 року
Публічна безвідклична пропозиція (оферта) для всіх акціонерів - власників простих акцій про придбання належних їм акцій у новій редакції 02 березня 2018 року
Публічна безвідклична вимога 16.03.2018 18:30:00
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (дата розміщення 16.04.2018 р.)
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (Переобрання наглядової ради) (дата розміщення 04.05.2018 р.)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (Росформування виконавчого органу (Правління) та переведення на одноосібний виконавчий орган) (дата розміщення 04.05.2018 р.)
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (дата розміщення 08.05.2018 р.)
Повідомлення про укладення договору, за наслідками виконання якого особа стане власником контрольного / значного контрольного пакету акцій (дата розміщення 14.05.2018 року)
Повідомлення від акціонера який набув права власності на домінуючий контрольний пакет у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій товариства (дата розміщення 14.05.2018 р.)
Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (дата розміщення 18.05.2018 р.)
Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду (дата розміщення 15.08.2018 р.)